Oferta educațională

          Grădinița cu PP nr. 8 Brașov asigură un program educațional conform Curriculumului Național bazat pe programa MECS, cât și pe activitățile extracurriculare și extrașcolare care încurajează dezvoltarea personalității complexe, individuale a preșcolarului. 

Interval
vârstă
Categorii/Tipuri de activităţi de învăţare Număr de ore de activități de învățare desfășurate cu copiii zilnic/tură Numărul total de ore de activități de învățare/săptămână
37-60 luni
 
Jocuri și activități liber - alese 2h 10h
Activități pentru dezvoltare personală 2h 10h
Activităţi pe domenii experiențiale 1h 5h
TOTAL   25
61-72/84 luni
 
Jocuri și activități liber - alese 2 h 10 h
Activități pentru dezvoltare personală 1 ½ h 7 ½ h
Activităţi pe domenii experiențiale 1 ½ h 7 ½ h
TOTAL   25

 

De asemenea, în cadrul Grădiniței cu PP nr. 8 Brașov, copiii beneficiază de următoarele servicii:

 • Consiliere și asistență pentru preșcolari și pentru părinți
 • Logopedie
  • Logoped Ranga Mariana
   • Programul cabinetului de logopedie
  • Joi : 15:00 - 17:30
  • Telefon: 0736.174.839

          Cabinetul școlar de asistență psihopedagogică al grădiniței asigură servicii de consiliere și asistență pentru  preșcolari și părinții acestora.
          Rolul consilierului din grădiniță este de a menține o legătură permanentă între părinți și cadre didactice, cu scopul de a sprijini și descoperi din timp problemele de adaptare, comunicare, învățare, relaționare sau de  comportament ale copiilor și de a propune soluții, strategii, care să le asigure acestora dezvoltarea socio-psihio-emoțională la parametri maximali.
          CONSILIEREA se desfășoară INDIVIDUAL (copil - consilier, părinte - consilier), de GRUP (cu 2 -4 copii) sau COLECTIVĂ (cu întreaga grupă).
          CONSILIEREA INDIVIDUALĂ a PREȘCOLARULUI se desfășoară numai cu acordul părintelui, iar ședința durează maxim 30 de minute.
          CONSILIEREA PĂRINTELUI se realizează pe baza unei programări iar ședința durează maxim 50 de minute.

          LOGOPEDIA se ocupă cu educarea și reeducarea (terapia corectivă) a limbajului.
          Limbajul este cel mai important mijloc de relaționare, cu ajutorul căruia se pot comunica nevoi, dorințe, sentimente, se pot întreține relații, cu ajutorul limbajului copilul se formează și se definește.
          Terapia logopedică are în vedere în primul rând copiii, pentru că frecvența cea mai mare a tulburărilor de limbaj apare la aceasta vârstă și se știe că tulburările netratate au tendința de a se agrava și croniciza. Formarea unor deprinderi greșite de vorbire, odată cu trecerea timpului, necesită un efort mai mare și mai îndelungat pentru a le corectă.
          Tulburările intelectuale se asociază deseori cu cele de limbaj, cu efecte asupra afectivității și comportamentului copilului.