Dragi părinți,

 

Activitatea grădiniței noastre, în anul școlar 2022-2023, începe oficial pe data de 5.09.2022.

Copiii care vin pentru prima dată în grădiniță, vor trebui să prezinte documentele medicale menționate mai jos.

Pentru o comunicare rapidă și eficientă, educatoarele de la grupe, vă vor contacta,  în perioada 1-2 septembrie 2022, pe grupurile de părinți  și  vă vor transmite informațiile necesare pentru începutul de an școlar. Grupuri  se vor forma pentru fiecare grupă de preșcolari.

Vă așteptăm cu drag!

 Dosar medical

 Vă informăm că la începutul anului şcolar 2022-2023, pentru intrarea în colectivitate, copiii înscrişi în grădiniţa noastră (în primul an de grădiniță) au obligaţia să prezinte:

Aviz epidemiologic – valabil maxim 48 ore de la emitere

Adeverinţă medicală pentru înscrierea în colectivitate (anexa nr.5) (conform Ordinului nr. 1002MS/5057MECT/2015 privind modificarea si completarea Ordinului comun nr. 5298 MECS/1668MS/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos)

Lista vaccinărilor

Dosar plic

Acest aviz va fi prezentat d-nei asistente medicale în prima zi de grădiniţă, în caz contrar copilul nu poate intra în colectivitate.

Copiii care au frecventat grădinița noastră în anii precedenți NU trebuie să prezinte documentele medicale.

 

Conducerea unităţii

Descărcare Cerere de înscriere 2022-2023

Descărcare Declarație de consimțământ

Descărcare Declarația-acord de înscriere la unitatea solicitată

Informare privind gradul de vaccinare în rândul personalului

     În cadrul Grădiniței cu program prelungit nr.8 Brașov și Grădiniței cu program normal nr.12A Brașov sunt vaccinate un număr de 17 persoane din totalul de 25, reprezentând 68 % din totalul personalului.