Despre noi

,,Eu sunt copilul. Tu ții în mână destinul meu. Tu determini, în cea mai mare măsură, dacă voi reuși sau voi eșua în viață! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire.
Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume”

          Grădinița reprezintă prima etapă din viața copiilor, în parcurgerea drumului de pregătire educațională specifică integrării în mediul școlar. Tot aici, copiii și părinții vor fi parte activă în pregătirea și desfășurarea procesului instructiv-educativ, precum și a diverselor activități extracurriculare. 
           Grădiniţa le oferă copiilor un mediu atractiv în care ei să se simtă în siguranţă şi în acelaşi timp să le confere independenţă şi libertate, să le stimuleze dorinţa de a descifra „misterele” lumii înconjurătoare. Pas cu pas, preşcolarii îşi ordonează gândirea şi acţiunile, îşi dezvoltă simţul de observaţie şi atenţia, învaţă să ajute, să respecte, să muncească şi să se bucure de realizările lor.

Viziunea unității

,,Grădiniţa noastră își propune realizarea unei educații de calitate orientată spre valori democratice, un învățământ echitabil care oferă șanse egale de acces și reușită fiecărui copil, acoperind nevoia de cunoaștere, într-o lume a poveștilor, a jocului și a veseliei oferind pregătirea necesară pentru adaptarea la viața școlară și socială”

 Derivă din nevoile de educaţie, identificate la nivelul societăţii şi al comunităţii încă de la vârsta preşcolară, vizând următoarele aspecte:

  • - Dezvoltarea integrală şi individuală a copiilor preşcolari;  
  • - Crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ şi creativ;
  • - Garantarea pregătirii pentru adaptarea la viata şcolară şi socială.

Misiunea unității

          

          Misiunea Grădiniței cu program prelungit nr.8 Brașov este construirea unui sistem educativ deschis, modern care pune accent pe învățarea centrată pe copil,  pe dezvoltarea liberă, integrată și armonioasă a personalității copilului, descoperirea propriei identități și dezvoltarea unei imagini de sine pozitive în scopul valorificării potențialului și nevoilor concrete ale acestuia.

          Desfășurarea activităților se realizează într-un mediu stimulativ și creativ, într-o ,,Căsuță a poveștilor’’, o căsuță a bucuriei și a armoniei, dar mai ales a educației de calitate.