Consiliul de administrație

         Consiliul de administrație este organ de conducere al unității de învățământ. Acesta se organizează și funcționează conform  Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.

          Directorul unității de învățământ de stat este președintele consiliului de administrație. 

          În cadrul Grădiniței cu PP nr. 8 Brașov Consiliul de Administrație se compune (an școlar 2022 - 2023) din următorii membri:

 • Președinte:
  • Director Prof. Manea Delia
 • Membrii:
  • Prof. Stoica Adelina
  • Prof. Ursu Cornelia
 • Reprezentanți ai părinților:
  • Iancu Andreea 
  • Bența Cristina
 • Reprezentant al Primarului municipiului Brașov
  • Vaidos Andreea
 • Reprezentant al Consiliului Local Brașov
  • Crican Cezar

          Hotărâri ale Consiliului de Administrație al Grădiniței cu PP nr. 8 Brașov pe anul 2023

          Hotărâri ale Consiliului de Administrație al Grădiniței cu PP nr. 8 Brașov pe anul 2022

          Hotărâri ale Consiliului de Administrație al Grădiniței cu PP nr. 8 Brașov pe anul 2021

          Hotărâri ale Consiliului de Administrație al Grădiniței cu PP nr. 8 Brașov pe anul școlar 2020 - 2021

          Hotărâri ale Consiliului de Administrație al Grădiniței cu PP nr. 8 Brașov pe anul școlar 2019 - 2020

          Hotărâri ale Consiliului de Administrație al Grădiniței cu PP nr. 8 Brașov pe anul școlar 2018 - 2019

          Hotărâri ale Consiliului de Administrație al Grădiniței cu PP nr. 8 Brașov pe anul școlar 2017 - 2018