Comisii de lucru

La nivelul fiecărei unități de învățământ duncționează următoarele comisii:

 • Cu caracter permanent
  • Comisia de curriculum
  • Comisia pentru evaluare și asigurarea calității 
  • Comisia pentru mentorat didactic și formare în carieră didactică
  • Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență
  • Comisia de monitorizare, coordonare, îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial intern
  • Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității
  • Coordonator pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare
 • Cu caracter temporar
 • Cu caracter ocazional

          Comisiile cu caracter permanent își desfășoară activitatea pe tot parcursul anului școlar, comisiile cu caracter temporar își desfășoară activitatea doar în anumite periode ale anului școlar, iar comisiile cu caracter ocazional sunt înființate ori de câte ori se impune constituirea unei astfel de comisii pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unității de învățământ

          Comisiile cu caracter temporar și ocazional vor fi stabilite de fiecare unitate de învățământ, prin regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ. 

          Componența comisiilor care funcționează în Grădinița cu PP nr. 8 Brașov pentru anul școlar 2022 - 2023 o găsiți aici