CEAC

          În conformitate cu prevederile legale, la nivelul fiecărei unități de învățământ se înființează Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității.(CEAC)

          Pe baza legislației în vigoare, unitatea de învățământ elaborează și adoptă propria strategie și propriul regulament de funcționare a Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității.

Conducerea unității de învățământ este direct responsabilă de calitatea educației furnizate.

Membrii comisiei CEAC din cadrul Grădiniței cu PP nr. 8 Brașov:

 • Coordonator CEAC 
  • Prof. Răuță Andreea Maria
 • Membrii:
  • Prof. Ursu Cornelia
  • Prof. Vlădău Emilia Maria
 • Reprezentant al Comitetului de părinți
  • Todică Georgeta
 • Reprezentant al Consiliului Local Brașov
  • Crican Cezar
 • Reprezentant al sindicatului
  • Prof. Barbu Luminița

Documente utile