În Grădinița cu PP nr. 8 Brașov procesul instructiv-educativ se desfășoară pe baza Curriculum-ului pentru învățământul Preșcolar.

          Toate activitățile au ca bază proiecte anuale desfășurate în proiecte tematice, activități integrate, proiecte de lecții care au ca finalitate evaluări continue, hărți tematice,  colaje și lucrări practice expuse în permanență.

          Categoriile de activități de învățare prezente în Planul de învățământ preprimar sunt :Jocuri și activități liber alese - ALA, Activități pe domenii de învățare/experiențiale - ADE și Activități de dezvoltare personala - ADP.

ALA - jocuri și activități liber alese

         Conceptul de joc liber este fundamental pentru curriculumul actual, iar când spunem joc liber ne referim la jocul care este iniţiat de copil în centrele de interes/activitate. În jocul liber copilul decide ce se joacă, cu ce se joacă şi cu cine se joacă. Jocul liber-creativ şi activităţile alese sunt cele mai eficiente forme de activitate pentru dezvoltarea personalităţii copilului. Atunci când copiii îşi satisfac interesele, ei învaţă să acumuleze informaţii şi să tragă propiile concluzii în legătură cu acestea.

         Copilul învaţă prin jocuri şi activită şi alese:

 • Să decidă singur asupra jocului şi a jucăriilor. Aflat în faţa mai multor posibilităţi, copilul învaţă să aleagă ceea ce i se potriveşte, învaţă prin experienţă proprie.
 • Să fie responsabil pentru decizia luată. Faptul că îşi alege singur jocul şi datorită acestei alegeri numai el ştie să explice ce face şi cum fece, îi oferă bucuria  independenţei şi, în acelaşi timp, răspunderea rezultatelor.
 • Să aibă încredere şi curaj. Mediul securizat şi stimulativ, care susţine şi încurajează dezvoltarea personalităţii copilului atât global, cât şi în componentele ei, oferă cunoaşterea propiilor forţe, încredere şi creativitate.
 • Să devină independent în luarea deciziilor, organizarea jocului , alegerea relaţiilor sociale cu egali şi cu educatoarea. Într-un astfel de aranjament al spaţiului, copiii au ocazia de a se întâlni în activitate cu ceilalţi, iar aceste relaţii devin libere, sunt orientate indirect de educatoare prin comunicare, cooperare, colaborare, respect, negociere, acceptare, toleranţă, prietenie.
 • Să cerceteze şi să experimenteze noi soluţii. Acest lucru este posibil, numai dacă ei simt libertatea şi au siguranţa că greşelile nu le sunt aspru sancţionate.
 • Să se cunoască. Acest lucru se poate realiza tot prin amenajarea adecvată a spaţiului. Prin sprijin, interes şi înţelegere pentru eforturile copiilor, educatoarea contribuie la construcţia delicată  a imaginii de sine a fiecăruia.

ADP - Activități de dezvoltare personală

          Actualul  curriculum  pentru  învăţământul  preşcolar  include  în  cadrul  activităţilor  de  dezvoltare  personală :  rutinele, tranziţiile, activităţile  din  perioada  de  după  amiază, inclusiv  activităţile  opţionale.

RUTINELE

         Conform  noului  curriculum, rutinele  sunt  activitatile  -reper  după  care  se  derulează  întreaga  activitate  a  unei  zile. Ele  acoperă  nevoile  de  bază  ale  copilului  şi  contribuie  la  dezvoltarea  globală  a  acestora. Rutinele  înglobează, de  fapt, activităţile  de  tipul: sosirea  copilului, întâlnirea  de  dimineaţă, micul  dejun, igiena-spălatul  şi  toaleta, masa  de  prânz, somnul/ perioada  de  relaxare  de  după – amiază, gustările, plecarea  copiilor  acasă.

TRANZIŢIILE

Tranziţiile  sunt  activităţi  de  scurtă  durată, care  fac trecerea  de  la  momentele de  rutină  la  alte  tipuri/ categorii  de  activităţi  de  învăţare, de  la  o  învăţare  la  alta, în  diverse  momente  ale  zilei. Mijloacele  de  realizare  a  acestui  tip  de  activitate  variază  foarte  mult, în  funcţie  de  vârsta  copilului, de  contextul  momentului  şi  de  calităţile  cadrului  didactic. În  acest  sens,  ele  pot  lua  forma  unei  activităţi  desfăşurate  în   mers  ritmat, a  unei  activităţi  care  se  desfăşoară  pe  muzică  sau  în  ritmul  dat  de  recitarea  unei  numărători  sau  a  unei  framântări  de  limbă, a  unei  activităţi  în  care  se  execută  concomitent  cu  momentul  de  tranziţie, respectiv  un  joc  cu  text  şi  cânt  cu  anumite  mişcări  cunoscute  deja  de  copii, etc.

ACTIVITĂŢILE  DESFĂŞURATE  ÎN  PERIOADA  DUPĂ-AMIEZII

         Activităţile  desfăşurate  în  perioada  după – amiezii  sunt  activităţi  recuperatorii  pe  domenii  de  învăţare, recreative, de cultivare  şi  dezvoltare  a  înclinaţiilor- sunt  tot  activităţi  de  învăţare. Acestea  respectă  ritmul  propriu  de  învăţare  al  copilului  şi  aptitudinile  individuale  ale  lui  şi  sunt  corelate  cu  tema  săptămânii/ tema  proiectului  şi  cu  celelalte  activităţi  din  programul  zilei.

ADE - Activități pe domenii experiențiale

          Un spațiu amplu în grădiniță îl ocupă Activitățile pe domenii de învățare/experiențiale - ADE, care sunt activități integrate sau pe discipline, desfășurate cu copiii în cadrul unor proiecte planificate, în funcție de temele mari propuse de Curriculum, precum și de nivelul de vârstă, de nevoile și interesele copiilor din grupă. Conținuturile acestora trebuie legate de realitatea înconjurătoare și de experiența copilului, combinandu-se contexte ale mai multor componente curriculare.

Domenii experențiale sunt:

DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE – (DLC)
– Acoperă stăpânirea exprimării orale și scrise, ca și abilitatea de a înțelege comunicarea verbală și scrisă;

DOMENIUL ȘTIINȚĂ – (DȘ)
– Include atât abordarea domeniului matematic prin intermediul experiențelor practice cât și înțelegerea naturii, ca fiind modificabilă de ființele umane cu care se află în interacțiune;

DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE – (DOS)
– Include omul, modul lui de viață, relațiile cu alți oameni, relațiile cu mediul social, ca și modalitățile în care acțiunile umane influențează evenimentele.

DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV – (DEC)
– Acoperă abilitățile de a răspunde emoțional și intelectual la experiențele perceptive, sensibilitatea față de diferitele niveluri de manifestare a calității, aprecierea frumosului și a adecvării la scop sau utilizare;

DOMENIUL PSIHO-MOTRIC – (DPM)
– Acoperă coordonarea și controlul mișcărilor corporale, mobilitatea general și rezistența fizică, abilităţile motorii și de manipulare de finețe, ca și elementele legate de cunoașterea anatomiei și fiziologiei omului;

          ACTIVITĂȚILE OPȚIONALE (CDȘ) intră tot în categoria activităților de învățare, respectiv a celor de dezvoltare personală și se includ în programul zilnic al copilului în grădiniță. Ele sunt alese de către părinți, din oferta prezentată de unitatea de învățământ la 15 septembrie și aprobată de către Consiliul de Administrație și de Comisia Metodică din grădiniță, în urma analizei condițiilor materiale și umane existente.

          Aceste activități sunt realizate de către educatoare, astfel aceasta va stabili obiectivele, conținuturile și modalitățile de realizare în funcție de tipul de opțional ales, nivelul grupei, particularitățile individuale ale copiilor ,durata opționalului,etc.În acest caz, educatoarea  va întocmi o planificare pentru opționalul ales și o va supune Comisiei metodice din grădiniță în vederea avizării.

          Activitățile opționale vizează diferențiere și individualizare și vin în sprijinul valorificării și dezvoltării unor aptitudini individuale și a unor nevoi personale, fiind incluse in Curriculum la Decizia Școlii – CDȘ.

          În anul 2022-2023 în Grădinița cu PP nr. 8 Brașov se desfășoară următoarele activități opționale:

 • Grupa mare Prieteniei - Învățăm din toate câte ceva - DOS + DEC + DȘ + DLC
 • Grupa mare Isteții - Eroii Reciclării - DOS + DEC + DȘ
 • Grupa mică Steluțelor - Călătorie în lumea culorilor DOS +DEC+ DȘ +DPM
 • Grupa mijlocie Albinuțele - Micul artist - DEC + DOS
 • Grupa mijlocie Fluturașii - Cu emoțiile la joacă - DLC + DOS + DEC +DPM
 • Grupa mare Albinuțelor PN12A - Cufărul magic cu emoții - DOS